Sæt rusmidler på skoleskemaet

BLIV KLOGERE PÅ STOFFER

– Sæt rusmidler på skoleskemaet

 Unge i Danmark har et højt forbrug af rusmidler. Stofferne er langt mere tilgængelige end førhen og er blevet socialt acceptable. BLIV KLOGERE PÅ STOFFER er et dialogbaseret undervisningsprogram, der oplyser om rusmidlers virkninger og bivirkninger og laver nedslag i risikoadfærd, ungdomskulturer og social orientering i forhold til rusmidler

Center for Rusmiddelforskning anslår, at op mod 30.000 unge har et problematisk forbrug af stoffer og hele 32.000 unge har et skadeligt forbrug af alkohol. Flere end ni ud af ti unge har prøvet at drikke, flere en fire ud af ti unge har røget hash og næsten hver tiende unge har prøvet andre illegale stoffer, såsom MDMA og kokain.

Der er samtidig sket et normskred blandt unge. Hvis det ikke ødelægger den gode fest for de andre eller bliver ukontrollerbart, er indtagelse af stoffer generelt blevet socialt accepteret.

Udvalg og tilgængelighed har aldrig været større

Hvor tidligere generationer af unge skulle opsøge undergrundsmiljøer for at købe stoffer, er det nu muligt via de sociale medier og forskellige apps at købe stoffer online når som helst og hvor som helst. Unge oplever at få tilbudt en bred palet af rusmidler på det lokale diskotek, værtshus eller den lokale klub eller kender en i den nærmeste omgangskreds, der let kan skaffe stoffer.

Udbuddet på pusherens menukort er udvidet markant. Og en del unge ’designer’ selv deres rus ved at blande forskelligt virkende rusmidler. Dette ’blandingsmisbrug’ er en af de væsentligste grunde til, at antallet af narkotikaforgiftninger blandt unge ifølge Sundhedsstyrelsen er fordoblet gennem de seneste ti år.

Hvor unge fester, er der stoffer i omløb. Selv i miljøer, hvor det langt fra er alle unge, der vælger at eksperimentere med stoffer. Unge skal derfor tage et aktivt fravalg, når det gælder rusmidler.

Dialogskabende undervisning om stoffer

Set i lyset af disse vilkår mener vi, at det er vigtigt at oplyse unge om rusmidlers virkninger og bivirkninger og skabe dialog om rusmidlernes betydning i ungelivet. Formålet med vores oplæg er derfor:

  • At eleverne får mere viden om rusmidler, som kan kvalificere deres handlemuligheder og navigering på ungearenaer, hvor rusmidler er en del af ungdomslivet.
  • At eleverne bliver ’forstyrret’ og reflekterer over egne værdier og grænser i forhold til fravalg eller tilvalg af rusmidler i ungelivet.
  • At eleverne bliver inspireret til, hvordan de som elever kan forholde sig til og tage stilling til rusmidlers betydning for deres trivsel, fællesskab og studie.

Bliv klogere på stoffer er et dialogbaseret undervisningsprogram, der oplyser om rusmidlers virkninger og bivirkninger og laver nedslag i emner om unges risikoadfærd, ungdomskulturer og sociale orientering i forhold til rusmidler.

Virkemidlerne er humor, højt tempo, film, visuelt materiale og inddragende øvelser. Programmet har særlig fokus på at få de unges perspektiver, holdninger, værdier og tanker på banen.

Ronny Højgaard Larsen (tv.) og Søren Vejby (th.) under en række foredrag på Øregård Gymnasium i Hellerup, februar 2017

Søren Vejby

Søren Vejby er forfatter og uddannet skuespiller og journalist.

  • I 2009 blev Søren kendt som Rasmus i DR’s Emmyvindende dramaserie Livvagterne. Han har spillet med i serier såsom Ørnen, Forbrydelsen og Anna Pihl og i film som Alle for én og Min søsters børn alene hjemme.
  • I 2012 udkom Sørens kontroversielle debutroman Upcoming. Bogen druknede i overskrifter om Sørens eget kokainmisbrug, og i 2013 valgte han at tage bladet fra munden og modigt opsøge sin fortids dæmoner i dokumentarserien Kokainens pris, som vandt Tv Prisen for Bedste Klip i 2014.
  • Sørens anden roman, Den sande sejr fra 2016, er en hybrid mellem skønlitteratur og selvudvikling, som giver læseren konkrete værktøjer til at bryde dårlige mønstre og skabe positiv og varig forandring.
  • Søren Vejby er aktuel på Kanal 5 i Unge i nattens kløer, hvor han møder unge i byen og nysgerrigt følger deres gøren og laden. Første program handler om unge og stoffer.

Ronny Højgaard Larsen

  • Ronny har en uddannelsesbaggrund som socialpædagog, projektleder, master i læring og instruktør i Mental Health First Aid.
  • Ronny har mange års erfaring som konsulent, foredragsholder og projektmager indenfor misbrugsområdet og har blandt andet lavet projekter for undervisnings – og sundhedsministeriet, humanitære organisationer, ungdomsuddannelser og kommuner.
  • Ronny var i 2013 fagspecialist og konsulent på den nationale oplysningskampagne ”Styr på stoffer”, som var centreret omkring tv-spots, posters, plakater, YouTube, Facebook, radioindslag og en hjemmeside.